Districtsbegrotingen ingediend bij RO

231

De districtscommissarissen (dc’s) hebben met de indiening van hun begrotingen over 2020 voldaan aan de wettelijke plicht om die jaarlijks voor het einde van mei 2019 te overhandigen aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan. De dc’s hebben dat in hun hoedanigheid als voorzitter van de districtsraden in hun respectieve districten hun respectievelijke begrotingen ingediend. Deze ceremonie heeft plaatsgevonden op vrijdag 31 mei in de vergaderzaal van RO.

“Wij zijn heel blij dat alle districten zich hebben ingezet om de begrotingen op tijd in te dienen”, aldus de minister. Hij heeft de districtsraden aangespoord om ook te werken aan het indienen van hun verslagen. “Alleen de dr van Para heeft een jaarverslag ingediend.”

Volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis, voorzitter van de vaste commissie voor Lagere Organen, was heel blij dat alle districtsraden hebben voldaan aan hun verplichtingen. “In het proces van decentralisatie ligt het in de bedoeling dat we verder gaan met de verzelfstandiging van de districten, waardoor ze instaat kunnen zijn om meer inkomsten te genereren ter ontwikkeling van hun district”, aldus Kensenhuis.

Zijn collega Aida Nading, voorzitter van de vaste parlementaire commissie van Regionale Ontwikkeling, heeft na haar felicitatie de minister opgeroepen om alles in het werk te stellen dat de districtsraden de nodige middelen krijgen om de plannen uit te voeren.