Minister Elias verzekert aanpak en oplossing vraagstukken binnen de zorg

254

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat de vraagstukken binnen de zorg opgelost worden. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft bekendgemaakt dat zij per 15 juli 2019 geen vertrouwen meer heeft in het Staats Ziekenfonds (SZF) en dat SZF-verzekerden alleen in cito gevallen geholpen worden tot 10 uur. Hierna is de vereniging in beraad. Tegenover het NII geeft de minister aan zijn uiterste best te doen om zaken op te lossen.

Volgens de bewindsman hoeft er geen paniek te zijn en zal hij ervoor zorgen dat de VMS en het SZF bij elkaar komen en zaken goed worden uitgesproken. Onlangs heeft de minister een voorstel gedaan dat de specialisten contracten sluiten met de ziekenhuizen, zodat zij in onderhandeling staan met de ziekenhuizen. De minister hoopt dat de VMS en het SZF volwassenheid tonen en met elkaar in zee moeten gaan.

Bij het Sint Vincentius Ziekenhuis is er sinds donderdag een opnamestop voor nieuwe patiënten. “Bij dit ziekenhuis gaat het om twee eisen. Het eerste betreft de uitbetaling van de TWK-gelden. Daar hebben ze recht op, alleen is het de overheid niet gelukt om het eind juni uit te betalen, maar het personeel heeft er vrede mee dat de gelden eind juli uitbetaald worden”, laat de minister weten. Wat echter nog een heet hangijzer is, is het nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst pakket voor 2019. De minister heeft op vrijdag 12 juli een gesprek gehad met de directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis. Tijdens dit gesprek heeft de minister de directeur gevraagd een overeenstemming te bereiken ten aanzien van de CAO 2019. Het verschil is volgens de minister niet zo groot en hij hoop dat de afronding van de CAO 2019 in goede banen geleid wordt, zodat de rust binnen deze instelling terugkeert.

Voor wat betreft de uitbetaling van de TWK-gelden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft de minister nog geen uitsluitsel gehad van de directeur van het AZP. Hij geeft de garantie dat indien de gelden op vrijdag nog niet gestort zijn, deze op maandag 15 juli zeker op de rekeningen gestort zullen zijn. “Ook zij hebben recht op hun geld”, stelt de minister.

Minister Elias laat tot slot weten dat het ministerie van Volksgezondheid in continu overlegt blijft met de ziekenhuisdirecteuren en de directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en dat actoren te allen tijde terecht kunnen bij het ministerie.