EBS: ”Geen reclamemateriaal aanbrengen op masten”

292

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft geconstateerd dat haar elektriciteitsmasten worden gebruikt om vlaggen, reclamebordjes en andere zaken aan te bevestigen. Deze reclame attributen zorgen ervoor dat bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk, de werknemers hiervan last ondervinden. Ook degene die deze voorwerpen aanbrengen stellen zich bloot aan eventuele gevaren, als zij het hoogspanningsnet dichtbij naderen. Deze attributen zorgen ervoor dat bij bepaalde weersomstandigheden (wind, regen) additionele storingen kunnen optreden die vaak ook nadelige gevolgen voor de klanten hebben.

Het is ten strengste verboden om bordjes of andere zaken zoals vlaggen, aanplakkingen, spijkers voor het ophangen van zangvogelkooien etc. te bevestigen aan de elektriciteitsmasten van de EBS.

Het bedrijf zal deze attributen doen verwijderen en de kosten daarmede gepaard gaande, in rekening brengen van de eigenaar c.q. opdrachtgever.

De EBS doet een beroep op eenieder om eraan mee te werken dat er geen reclame attributen en dergelijke op de masten worden aangebracht, ter waarborging van de kwaliteit van de stroomvoorziening.