Minister Parmessar brengt werkbezoek aan Alliance

258

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is op werkbezoek in het district Commewijne. Op zaterdag 14 september is het Staatsbedrijf Alliance aangedaan. Dit werkbezoek heeft als doel inzicht te verkrijgen over de status van deze plaatsen en  diepgaand te brainstormen over welke mogelijkheden er zijn voor de Surinaamse exporteurs om zaken te kunnen doen met Alliance en Bakkie.

Met de bewindsman is meegereisd zijn staf en een technische delegatie van het ministerie, de Chinese Ambassadeur in Suriname, Z.E. Liu Quan, de Commercial Counselor Chen Zongwei, Umar Taus (voorzitter), Swami Girdhari (secretaris) en Manodj Nanda leden van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), alsook de Interim manager van de National Plan Protection Organisation (NPPO) Dr. Imana Power.

Faisal Kurban, manager van het staats bedrijf heeft een presentatie verzorgd waarbij de delegatie omstandig is geïnformeerd over de status van de onderneming en over de productie van citrus en plantmateriaal. Kurban geeft aan blij te zijn dat de minister zich persoonlijk is komen oriënteren.

Naar aanleiding van de presentatie heeft Minister Parmessar besloten medewerking te verlenen voor het opvoeren van de productie van de kokosaanplant met 10 ha. Verder zal er gewerkt worden aan het planten van olienoten en de mogelijkheid tot het verwerken in flessen bekeken worden. Het ministerie zal zich inzetten om meer bekendheid te geven aan de recreatiemogelijkheden op Alliance ter bevordering van de toeristensector. De voorzitter van VEAPS, Umar Taus, zal de mogelijkheid bekijken voor het opzetten van kippenteelt en het opstarten van het houden van kleine schapen. Met het ministerie van Binnenlandse Zaken zal er gesproken worden over het verzekeren van de rechtspositie van het personeel aldaar.

De activiteiten zullen nu voorbereid worden en het doel is gesteld om tussen october en december 2019 over te gaan tot de productie.  De onderneming heeft ongeveer 160 cocosplanten nodig per ha. De minister zal op zoek gaan naar 1000 planten. Verder zal het staatsbedrijf ondersteuning krijgen van de coordinator regio Midden en het ministerie ter uitvoering van haar werkzaamheden. Ook de GAP training zullen worden opgestart en zullen er enkele locale medewerkers het traject van “train the trainers” volgen.

Vanuit de private sector zal VEAPS oker zaden beschikbaar stellen aan het Staatsbedrijf, zodat er plantjes kunnen worden uitgezet. De bedoeling is dat over enkele maanden het Staatsbedrijf zal starten met het leveren van 5000 kg Oker per maand voor de leden van VEAPS voor de exportmarkt.

Aan het Staatsbedrijf Suriname Zwaar Materiaal (Surzwam) is gevraagd ondersteuning te bieden aan het rehabiliteren van de plantage. Surzwam zal de mogelijkheid bekijken om een investering te plegen met duidelijke afspraken.

Verder heeft de bewindsman opdracht gegeven om per maandag 16 september 2019 het bedrag welke gevraagd word voor de huur van faciliteiten van het staatsbedrijf aan derden, te verhogen zodat de inkomsten toenemen.

Minister Parmessar heeft met deze concrete voorstellen getracht om het staatbedrijf  dat 31 arbeiders telt te halen uit haar huidige situatie en verzekert de samenleving dat Alliance in handen blijft van de overheid. Voor Zondag 15 september 2019 staat op het programma een ontmoeting met het personeel van plantage Bakkie. Op de oude plantages Alliance en Bakkie zullen de kwekerijen en de Technische Dienst van het ministerie bezocht worden.