Justitie en Politie krijgt informatie over Plan Units

438

De minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw, het directieteam van het ministerie alsook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie, de verschillende korpsen en diensten die onder het ministerie ressorteren, zijn middels een presentatie geïnformeerd over de Plan Units. De presentatie die op vrijdag 11 oktober is gehouden, is in verband met de voorbereiding van het jaarplan 2010 georganiseerd.

Het doel hiervan is om de minister en zijn directie en verder alle vertegenwoordigers van de verschillende diensten te informeren, inspireren en meer inzicht te geven over de Ministeriële Plan Unit. De presentatie is verzorgd door de consultant, Sunil Lakhi. Hij is daarbij ingegaan op de Plan Coördinatie Commissie (PCC), het organogram, de taken van een Ministeriële Plan Unit als ook hoe en wat er verder gedaan kan worden na de presentatie. Minister Getrouw is blij met de presentatie, maar acht het nodig dat de consultant een aparte presentatie voor hem en zijn directeuren houdt. De aanwezigen waren in de gelegenheid om vragen te stellen, zodat zaken verduidelijkt konden worden.