Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

201

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken, Justitie en Politie en Onderwijs, de voorzitter van Stivoki Bisschop Karel Choennie, vertegenwoordigers van Stichting SuAid en andere stakeholders. Deze Stichting heeft als doel het opvoeden en begeleiden van kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 16 jaar die mishandeld, misbruikt en/of verwaarloosd zijn. De heropening vond in feestelijke stemming plaats op 18 februari jongstleden.

“Namens de minister en het ministerie onze complimenten aan eenieder die heeft bijgedragen. Het is een belangrijk moment voor Suriname en het is ook het bewijs van wat je binnen een korte tijd kan bereiken wanneer je iets samendoet.” aldus Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid die namens minister Antoine Elias donaties schonk aan Stivoki. Het ministerie heeft de volgende donaties weten te verkrijgen te weten; SRD 1000,- van SRA Consultancy, SRD 1000,- van Notariaat J. A Jadnanansing en SRD 5000,- van Kings Drankenpaleis N.V. Tevens heeft het ministerie ook twee medewerkers ter beschikking gesteld om binnen de Stichting een handje bij te dragen.

De voorzitter van Stivoki, Bisschop Karel Choennie toonde zijn dankbaarheid aan eenieder die meegeholpen heeft aan de realisatie van het heropenen van het opvangtehuis. Daarnaast benadrukte hij dat het van cruciaal belang is dat de overheid steun biedt aan stichtingen die zich inzetten voor het opvangen en begeleiden van kinderen.

Het renoveren van het opvangtehuis werd gefinancierd door Stichting SuAid, waarvan Giwanni Zeggen de voorzitter is. In het jaar 2018 wist deze stichting SRD 1 miljoen te verzamelen, waardoor het renoveren van dit opvangtehuis mogelijk werd.

Deze stichting zal een start maken met het accommoderen van tien meisjes. Het aantal kinderen dat zij maximaal kunnen accommoderen is 42. Naast het personeel dat ingezet zal worden door het ministerie van Sociale Zaken zullen The daughters of Divine Love uit Nigeria (nonnen uit Nigeria) ook belast worden met het opvoeden van de kinderen binnen het opvangtehuis.