Maatregelen AZP in het kader van COVID-19

279

Naar aanleiding van het eerste COVID-19 patiënt in Suriname treft ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) maatregelen om verspreiding van het virus tot een minimum beperken. Directie, staf en management heeft de situatie op de voet gevolgd en is continu in overleg geweest met het ministerie van Volksgezondheid. Om verspreiding van het virus in de overvolle wachtkamers of het beddenhuis van het AZP te voorkomen treden enkele maatregelen in werking.

Met betrekking tot de dienstverlening gaat het om de volgende maatregelen: Alle niet cito afspraken vanaf maandag 16 maart aanstaande worden uitgesteld; Alleen spoedconsulten zullen op afspraak behandeld worden; Slechts 1 begeleider per patiënt voor SEH en polibezoek; Specialisten zullen telefonisch bereikbaar zijn voor de huisartsen en patiënten; De telefoonnummers van de poliklinieken zullen via de media nogmaals bekend gemaakt worden aan de samenleving; Voor patiënten bezoek zullen er slechts 2 personen worden toegelaten.

Voor wat betreft de toegankelijkheid zijn met de afdeling beveiliging en bewaking van het ziekenhuis de volgende afspraken gemaakt: Het ziekenhuis is slechts bereikbaar via de hoofdingang; De SEH ingang is slechts bestemd voor de patiënten van de SEH, poli Dermatologie en het Suriname Eye Centre; De poort aan de Flustraat is uitsluitend bestemd voor het personeel. Alleen patiënten die kunnen aantonen dat zij bij de MRI moeten zijn, zullen via deze poort tot het terrein worden toegelaten; Alle overige poorten zullen gesloten zijn.

De ziekenhuisleiding rekent op de medewerking van de samenleving om zich te houden aan het bovenstaande en zal samen met de samenleving de verspreiding van het virus minimaliseren.