Minister LVV intervenieert tussen SLM en Exporteurs, Lokale markt blijft wel prioritiet!!

337

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft het mogelijk gemaakt dat de Surinaamse exporteurs een spoed onderhoud hebben gehad met de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, Dhr. Radjesh Radjkoemar. Deze ontmoeting vond plaats op zaterdag 14 maart 2020 op het hoofd kantoor van het ministerie.

Het doel van deze meeting had onder meer betrekking op de garantie van de export van de Surinaamse producten, naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde maatregelen i.v.m. de Covid-19. Deze meeting stond onder leiding van het hoofd van de National Plan Protection Organization in Suriname, Mevr. Sadhana Janki. Aan deze meeting participeerde enkele leden van de Vereniging van Exporteurs in Suriname, VEAPS, GOPEX NV en anderen.

Vooralsnog is bekend gemaakt dat er verbod is op het personenverkeer, echter vindt vrachtverkeer normaal plaats. De exporteurs hebben in overleg met de leiding van de SLM, de mogelijkheden bekeken wanneer de volgende zending kan worden verstuurd en de hoeveelheid aan vracht. Zoals bekend exporteert Suriname iets meer dan 10 ton per week aan groente en fruit naar het buitenland en met name naar Nederland. De directeur gaf de garantie dat de vracht indien ready normaal kan worden aangeleverd. De exporteurs mogen hun vracht dus dinsdag 17 maart 2020 normaal aanbieden. De directeur van SLM deelde aan de exporteurs eveneens mede dat binnenkort de SLM zal vliegen met haar nieuwe toestel de Boeing 777, waarbij er verruiming zal plaatsvinden van de vrachtcapaciteit. De exporteurs zijn heel erg blij met deze nieuwe ontwikkeling aangezien er behoefte is aan meer vrachtcapaciteit natuurlijk tegen een schappelijke tarief.

Het ministerie laat verder optekenen dat zij erop zal toezien dat er wel voldoende groente en fruit beschikbaar is voor de Surinaamse samenleving. Deze mening wordt derhalve ook gedeeld door de exporteurs.
Gedurende deze periode zal de 100% controle op de zendingen wederom worden ingevoerd, deelt het hoofd van de NPPO ons mede.

Vanuit het ministerie worden er ook voorzorgsmaatregelen getroffen voor de inspecteurs die de inspectie zullen uitvoeren.

De minister heeft vrijdag 13 maart jl. een speciaal COVID 19 werkgroep geformeerd die zal werken aan de verdere bewustwording met betrekking tot de agrarische sector. Het ministerie vindt het belangrijk, dat de samenleving bewust is van het hebben van een eigen moestuin en of gezond gaat consumeren.

Het beleid is er daarom ook op gericht, om de samenleving de garantie te bieden dat zij te allen tijde kan genieten van veilig geproduceerde voedsel.