HIT levert bijdrage met Cannabis Standaarden

250

Het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme(HIT) heeft gemeend om met het ontwikkelen van de Cannabis Standaarden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de cannabisindustrie voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden in Suriname. De bedoeling van deze standaarden zijn om, gezien de wetgeving nog in ontwikkeling zit, de mensen alvast een houvast te geven als zij van start wensen te gaan met de teelt van de medicinale en/of industriële Cannabis. HIT benadrukt nogmaals dat het voor medicinale en industriële doeleinden betreft en niet het geheel legaliseren van Cannabis.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft de Cannabis Standaarden op donderdag 30 april 2020 aan minister Stephen Tsang van HIT overhandigd.
Vermeldenswaard is, dat het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) op 29-30 juli 2019 de eerste conferentie heeft gehouden. Deze conferentie had als doel ‘het reguleren en vergunningplichtig stellen van de Cannabisindustrie voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden in Suriname’.

De eerste stap, die het Ministerie van HIT heeft genomen, is om samen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) na te gaan wat er reeds aan internationale standaarden bestaat op het gebied van medicinale en industriële Cannabis of tewel Hennep. Het SSB is toen met deze informatie op pad gegaan en heeft enkele internationale standaarden geïdentificeerd.
De presidentiële commissie, die belast is met de Hennep Wetgeving, heeft zijn goedkeuring gegeven aan deze standaarden. Naast deze commissie is ook de input van het Ministerie van LVV ontvangen welke ook is meegenomen en verwerkt in de Cannabis Standaarden.
Het SSB wijst erop, dat deze standaarden slechts de eerste groep aan standaarden zijn voor deze sector. In de komende periode zullen er nog enkele volgen aan de hand van de behoefte binnen deze sector.