Terwijl men zich in het buitenland steeds meer aan het realiseren is dat de verregaande maatregelen getroffen door roverheden tegen het SARS-CoV-2 coronavirus niet alleen ineffectief zijn gebleken maar ook desastreuze gevolgen hebben op verschillende gebieden, is de Surinaamse roverheid nu bezig min of meer dezelfde maatregelen op te leggen aan de lokale bevolking.

In een vorig artikel getiteld “De COVID-19-misleiding”(7 april 2020) was ik al ingegaan op het feit dat er wereldwijd misleidende sterftecijfers gepubliceerd werden welke maakten dat COVID-19 veel gevaarlijker leek dan het werkelijk is. Sterker nog, in een publicatie in het International Journal of Antimicrobial Agents getiteld “SARS-CoV-2: fear versus data” (19 maart 2020) gaven de onderzoekerszelfs aan dat “een SARS-CoV-2 infectie statistisch gezien niet ernstiger kan worden beschreven dan een infectie met andere coronavirussen in de omloop” en dat het virus “niet dodelijker blijkt te zijn dan andere circulerende virussen.”

Intussen komen er steeds meer artsen en andere medische specialisten en wetenschappers wereldwijd tot dezelfde conclusiesop basis van hun eigen data en ervaring. Twee specialisten die in april 2020 wereldwijd viraal gingen zijn Dr. Dan Erickson en Dr. Artin Massihi, eigenaren vanAccelerated Urgent Care — de grootste coronavirus test center in Bakersfield, Californië. Tijdens een persconferentiegehouden op 22 april 2020, die kort daarna door Tesla en SpaceX CEO Elon Musk op Twitter werd gedeeld, gaven ze o.a. aan dat volgens hun eigen verzamelde data en ervaring gebleken is dat de verregaande lockdown maatregelen gebaseerd zijn op angst en niet op wetenschappelijk onderzoek, dat die maatregelenniet werken, en integendeel grote schade aanrichten aan het individu en de economie.

Dr. Dan Erickson (links) en Dr. Artin Massihi van Accelerated Urgent Care

Volgens hun bleek dat “COVID-19 niet gevaarlijker is dan de seizoensgriep,” en dat social-distancing en mensen opsluiten in quarantaine“op zich een groot gevaar is voor hun gezondheid en schade aanricht aan hun immuunsysteem.” Bovendien gaven ze aan dat ook mensen die thuis blijven op allerlei andere manieren tóch nog besmet kunnen raken met het coronavirus waardoor het niet langer zin heeft om mensen te dwingen om thuis te blijven. Ze hebben verschillende voorbeelden besproken over hoe dit zou kunnen, en ik raad aan om zelf de volledige persconferentiete bekijken (alternatieve link).

Dat Dr. Erickson en Dr. Massihi gelijk hadden bleek later ook uit cijfers die gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York op 7 mei 2020 presenteerde. Uit die cijfers bleek dat 66% van de nieuwe COVID-19 gevallen die in ziekenhuizen waren opgenomenjuist mensen waren die thuis zijn gebleven. “66% van de mensen was thuis, wat voor ons schokkend is,” zei Cuomo. “Dit is een verrassing: De mensen waren overweldigend thuis. We dachten dat ze misschien het openbaar vervoer namen, en we hebben speciale voorzorgsmaatregelen genomen voor het openbaar vervoer, maar het bleek van niet, want deze mensen waren letterlijk thuis.” Thuis blijven houdt de besmetting dus niet tegen.

Who is Getting Hospitlized?Bron: New York State


Ook het gebruik van handschoenen en maskers buiten een acute medische situatie “heeft geen zin” volgens Dr. Erickson. “Wij dragen zelf geen maskers. Waarom is dat? Omdat we microbiologie en immunologie begrijpen en we willen sterke immuunsystemen.

Verder bleken de lockdown maatregelen allerlei negatieve effecten te hebben op het persoonlijk leven van de mensen die vaak zonder inkomen thuis opgesloten zitten. Dr. Erickson gaf bijvoorbeeld aan dat in klinieken van collega artsen er een toename was van gevallen van kindermisbruik, huiselijk geweld, alcoholmisbruik, depressie en zelfmoord (Cafe Weltschmerz gaf daarvan een voorbeeld).

Dr. Erickson bevestigde ook dat het aantal COVID-19 doden kunstmatig wordt opgeblazen. Collega ER-artsen verbonden aan verschillende ziekenhuizen worden “onder druk gezet om COVID-19 toe te voegen aan overlijdensakten”.“Wat is de reden hiervoor?” vroeg Erickson. “Is het dat men COVID-19 erger wil doen voorkomen dan het werkelijk is? Ik denk van wel!” Dr. Annie Bukacek, een arts uit Montana in de VS met meer dan 30 jaar ervaring, gaf in een toespraak op 6 april 2020 aan hoe COVID-19 overlijdensakten worden gemanipuleerd om COVID-19 sterfgevallen te overdrijven. Dr. Scott Jensen, arts en senator van Minnesota in de VS, werd op 8 april 2020 geïnterviewd door KVLY, een lokale televisiezender. Hij, en vermoedelijk alle andere artsen van Minnesota, kregen een zeven pagina’s tellende brief van het Ministerie van Volksgezondheid van Minnesota die richtlijnen gaf over hoe de COVID-19 sterfgevallen te classificeren. De brief zei dat als een patiënt stierf aan een andere ziekte, maar werd verondersteld te zijn blootgesteld aan COVID-19, de overlijdensakte zou moeten zeggen dat COVID-19 de doodsoorzaak was, ook al werd de patiënt nooit getest, of nooit positief getest, voor die ziekte.

Vittorio Sgarbi

Dit beleid komt overeen met het beleid in andere landen zoals Italië waarvan ik in een vorig artikel voorbeelden heb gegeven. In Italië stelde op 24 april 2020 Vittorio Sgarbi, lid van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, de door hem beweerde valse statistieken van COVID-19 sterfgevallen aan de kaak. Sgarbi is van mening dat deroverheid en de media valse statistieken verspreiden om de bevolking van Italië te terroriseren en een dictatuur te vestigen.“Zeg niet dat er 25,000 doden zijn. Het is niet waar,” zei hij. “Gebruik de doden niet voor retoriek en terrorisme. Volgens het Nationaal Instituut voor Gezondheid, stierven 96,3% van die mensen niet aan het coronavirus maar aan andere aandoeningen,” verklaarde Sgarbi. “Het virus isvergelijkbaar metinfluenza. Lieg niet! Bekijk de cijfers! Vertel de waarheid!”

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png
Elon Musk

Elon Musk,die vanaf het begin al op Twitter zei dat de paniek rondom het coronavirus ‘dom’ isen de maatregelen ‘fascistisch’ noemde, is het met Sgarbi eens. “Hij heeft gelijk,” zei Musk. “Wanneer iemand sterft vanwegeelke andere aandoening terwijl hij COVID heeft, wordt het gemarkeerd als een COVID-sterfgeval. Dus het sterftecijfer is helemaal verkeerd. Bovendien hoeven ze niet eens getest te worden op COVID, maar hebben ze gewoon ‘COVID-achtige symptomen’ nodig, wat een lange lijst is, inclusief ‘gevoel van zwakte’. Moeilijk om te sterven *zonder* gevoel van zwakte!”voegde hij eraan toe.

De media is volgens Dr. Erickson ook schuldig aan de angst en paniek welke gezaaid worden onder de bevolking. Overal op de wereld, en ook in Suriname, zien we dat bij de berichtgeving de nadruk vooral gelegd wordt op het aantal bijkomende besmettingen en doden en het gehoorzamen van de lockdown maatregelen van de roverheid, terwijl tegengeluidenniet of weinig belicht worden en vaak zelfs actief gecensureerd worden. Volgens Professor Michaéla Schippers, hoogleraar Behavior en Performance Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, resulteert een gevaarlijke mix van vooroordelen, angst en niet willen toegeven dat men fout zit in het “onethisch experiment” waarin roverheden samen met grote delen van de media de wereld momenteel gestort hebben.“De lockdown is zinloos; er is geen bewijs dat het werkt. De media heeft zich zeer dubieus bijna als een verlengstuk laten gebruiken van de informatie van de overheid,” stelde ze in een interviewop Cafe Weltschmerz. In een paper getiteld “For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Covid-19 Crisis” (1 juni 2020)

Professor Michaéla Schippers

concludeert zedat “de lockdown maatregelen een paradoxale situatie creëren, waarin niet alleen zieke mensen negatief beïnvloed worden, maar ook de gezonde mensen.”

Een intern rapport over het coronavirus van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken werd op 9 mei 2020 door ambtenaar Stephan Kohn uitgelekt naar het tijdschrift Tichys Einblick, één van de populairste alternatieve media in Duitsland. In het rapport, waaraan een tiental artsen en professoren verbonden aan verschillende universiteiten in Duitsland hebben gewerkt, staat dat “de staat in de coronacrisis op een bijna groteske manier heeft gefaald.” In een persbericht stellen de betrokken wetenschappers dat “de waarneembare effecten en gevolgen van COVID-19 onvoldoende bewijs leveren dat het meer is dan een vals alarm in termen van gezondheidseffecten op de samenleving als geheel. Het nieuwe virus heeft waarschijnlijk nooit een risico voor de bevolking gevormd dat het normale niveau overschrijdt […]. De mensen die sterven aan corona zijn vooral degenen die dit jaar statistisch gezien sterven omdat ze het einde van hun leven hebben bereikt en hun verzwakte lichaam niet langer bestand is tegen willekeurige dagelijkse blootstelling (inclusief de ongeveer 150 virussen die op dit moment in omloop zijn). Het gevaar van COVID-19 is overschat. (Niet meer dan 250.000 sterfgevallen door COVID-19 wereldwijd binnen een kwart van een jaar, vergeleken met 1,5 miljoen sterfgevallen tijdens de griepgolf in 2017/18). Het gevaar is natuurlijk niet groter dan dat van veel andere virussen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben we te maken met een wereldwijd vals alarm dat lange tijd onopgemerkt is gebleven.

Ook over de ‘beschermende’ maatregelen van de Duitse roverheid hadden ze geen goed woord. “De nevenschade [vanwege de maatregelen] is inmiddels gigantisch en veel groter dan het waarneembare voordeel.[…] Alleen een vergelijking van eerdere sterfgevallen als gevolg van het virus met sterfgevallen als gevolg van de door de staat voorgeschreven beschermende maatregelen […] staven deze bevinding.Een groot deel van deze schade zal zich zelfs nog in de nabije en verre toekomst manifesteren. Dit is niet meer te voorkomen, maar kan slechts nog beperkt worden. […] De tekortkomingen en mislukkingen in het crisisbeheer hebben bijgevolg geleid tot het verstrekken van ongefundeerde informatie, en dus desinformatie,aan de bevolking. […] De staat bleek één van de grootste fake-news producenten in de coronacrisis te zijn.

Tot slot citeer ik een stuk dat ook de Surinaamse roverheid en het COVID-19 management team ter harte zouden moeten nemen: “De door de staat geordende beschermingsmaatregelen, evenals de verschillende sociale activiteiten en initiatieven, die als oorspronkelijke beschermingsmaatregelen nevenschade veroorzaken, maar nu alle zin hebben verloren, zijn voor het grootste deel nog steeds van kracht. Er wordt dringend aanbevolen om deze op korte termijn volledig af te schaffen om schade aan de bevolking — met name onnodige extra sterfgevallen — te voorkomen en de situatie in de kritieke infrastructuur, die precair aan het worden is, te stabiliseren.

Ricky Stutgard

Er worden momenteel in verschillende landen rechtszaken voorbereid tegen de ‘beschermende’ maatregelen van de lokale roverheden. In mijn vorig artikel haalde ik Duitsland aan, en nu is men in Nederland en België ook bezig met de voorbereidingen; de dagvaarding is online te vinden op Viruswaanzin.nl. Ook in Suriname gaf voedseltechnoloog Ricky Stutgard aan dat de “verscherpte maatregelen juridisch getoetst moeten worden”. “Ze zijn bezig een concentratiekamp in Suriname aan het opzetten. En ik heb een beroep op juristen gedaan om nu na tegaan als het COVID team onze mensenrechten niet aan het vertrappen is,”stelde hij in een bericht op Facebookdat viraal ging.

Het zal me niet verbazen als blijkt dat het aantal besmettingen in Suriname met het SARS-CoV-2 virus nu al in de duizenden zit – wijdverspreid zoals Dr. Erickson de vergelijking maakte met influenza. Dit kan zelfs vanaf ruim vóór de verliezingen van 25 mei het geval zijn geweest. Men dacht toen dat het aantal besmettingen gereduceerd waren naar nul, maar had tegelijkertijd ook geen wijdverspreide tests gedaan. Van internationale cijfers weten we dat 95 procent van de mensen die besmet raken met het SARS-CoV-2 virus asymptomatisch zijn of slechts milde symptomen vertonen en er geen last van hebben. Dus die mensen merk je niet op en die gaan zich ook niet aanmelden om zich te laten testen. Men had dus een “false sense of security” zoals dat in de Information Security(INFOSEC) sector wordt genoemd. In dit geval is die “false sense of security” geen groot probleem omdat, zoals verschillende wetenschappers nu aangeven, we te maken hebben met een “vals alarm” van een ziekte “vergelijkbaar met influenza.” En voor influenza hebben we al tientallen jaren geen paniek gehad en ook geen lockdown. Ook niet toen er in Suriname een aantal doden geregistreerd waren a.g.v. de influenza uitbraak in 2019.

Karel Donk