De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo heeft de opening van de drinkwaterinstallatie te Boslanti in het Boven-Saramacca gebied verricht. Dit vond plaats op zaterdag 5 december 2020. Met de ingebruikname van het opervlaktewaterzuiveringssysteem beschikt de gemeenschap van Boslanti over schoon en veilig drinkwater. De uitvoering van dit project is mogelijk gemaakt door de schenking van de Belgische overheid aan Suriname.

In dit kader heeft het Belgisch bedrijf, BOSAQ een adequate installatie voor de watervoorziening opgezet. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met het ministerie van NH en de lokale bevolking. Voor de gemeenschap aldaar was er sprake van een heugelijk moment, gezien het feit dat zij decennialang veilig en schoondrinkwater hebben moeten ontberen.

De bewindsman benadrukt, dat het geïnstalleerd systeem ook de capaciteit heeft om de omliggende dorpen van drinkwater te kunnen voorzien. In het vooruitzicht ligt dat het ministerie het waterleidingnetwerk zal aanleggen, zodat de overige leefgemeenschappen eveneens kunnen beschikken over schoon en veilig drinkwater.

De NH-topman geeft verder aan, dat de formulering van het beleid op het gebied van water op basis van de committering van sustainable development goal 6 van de United Nations geschiedt. Uit hoofde hiervan streeft de regering ernaar dat iedere Surinamer de toegang zal hebben tot schoon en veilig en drinkwater.