De speeltuin te Rensproject in het ressort Weg naar Zee wordt dezer dagen voorzien van een schoonmaakbeurt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Initiatiefnemer Jason Gummels, tevens onderdirecteur Afvalbeheer heeft dit op zich genomen, vanwege het feit dat de speeltuin al geruime tijd overwoekerd was.

Onderdirecteur Gummels heeft benadrukt dat de speeltuin blijvend zal worden onderhouden zodat kinderen van de omgeving op hun eigen manier kunnen ontspannen. De maaiwerkzaamheden rondom dit terrein worden in de vooravond uitgevoerd zodat weggebruikers overdag geen last ondervinden. Buurtbewoner Hesdy Benjamin helpt mee met het schoonmaken van de kinderspeelplaats. De speeltoestellen voldoen al lang niet meer aan de hedendaagse eisen en zijn voor een groot deel aan reparatie toe. “Op de samenleving wordt een beroep gedaan een bijdrage te leveren zodat de speeltoestellen weer in gebruik kunnen worden genomen,” zegt de onderdirecteur.