De Republiek Suriname en de Republiek Indonesië hebben in het kader van de historisch-culturele samenwerking, een overeenkomst getekend voor de schenkingsfinanciering van een drietal ontwikkelingsprojecten. Deze projecten zijn gericht op het uitdragen van het rijke Surinaams-Javaans cultureel erfgoed. Het eerste project, een documentatiecentrum, is onder supervisie van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) afgeleverd. Op 21 januari 2023 heeft president Chandrikapersad Santokhi op uitnodiging van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) de officiële opening van het centrum verricht op het Sana Budaya-complex.

Het staatshoofd en de ambassadeur van Indonesië in Suriname, Julang Pujianto, hebben gezamenlijk de naamplaat en het plakkaat onthuld en middels het doorknippen van het lint werd het documentatiecentrum voor geopend verklaard voor het publiek. Het VHJI-documentatiecentrum zal een positieve bijdrage leveren aan de kennisverbreding, alsook mogelijkheden bieden tot het benutten en geven van bekendheid aan het Javaans cultureel erfgoed in Suriname. Het minOWC en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn betrokken bij de coördinatie van het geheel.

President Santokhi feliciteerde de vereniging met haar 38-jarig bestaan en het realiseren van het documentatiecentrum. “Ik kijk uit naar de inauguratie van de overige twee projecten in maart dit jaar,” aldus de president. Het staatshoofd zegt betreffende de viering van 133 jaar Javaanse Immigratie en de overige etnische vieringen ook ernaar uit te kijken om met alle autoriteiten samen te werken, zodat de gedenkwaardige gelegenheden een passend eerbetoon krijgen. Zowel president Santokhi als minister Albert Ramdin van BIBIS hebben hun steun toegezegd in het bevorderen en ontwikkelen van het Javaans cultureel erfgoed.

“Het centrum is niet alleen voor de Javaanse gemeenschap, maar voor iedere Surinamer die meer wenst te weten over de Javaanse geschiedenis en cultuur,” stelt Elwin Atmodimedjo, voorzitter van het VHJI. Scholieren en studenten zijn ook van harte welkom als zij scripties moeten maken. De voorzitter is zeer ingenomen met de toegezegde steun, vooral omdat het een streven is om in de toekomst een museum op hetzelfde complex neer te zetten. Hij geeft aan dat het Nationaal Archief Suriname (NAS) ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het centrum.