Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) maakt bekend dat conform Decreet Hamsteren houdende regeling tot het tegengaan van het hamsteren van goederen in buitengewone economische omstandigheden (S.B. 1986 no. 57), het verboden is om te hamsteren.

Ook is het hamsteren vanuit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.  Het is verboden om in vaten en/of jerrycans brandstof te verkopen en te kopen. Er zal worden opgetreden als zulks toch wordt geconstateerd.