Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is tijdens de begrotingsbehandeling ingegaan op de status van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). “De situatie bij de SLM is er een van werken naar groei, want de schulden zijn er nog en tegelijkertijd is de vliegmaatschappij bezig om haar marktaandeel weer te vergroten”, aldus de bewindsman op maandag 20 februari 2023 in De Nationale Assemblée.

De minister heeft aangeven dat de SLM onlangs de inauguratie van haar eerste vliegtuig heeft gehad. “De dry lease, welke inhoudt dat de vliegmaatschappij alleen het vliegtuig least en haar personeel wederom volledig kan inzetten.” De regeringsfunctionaris heeft opgemerkt dat de operaties op de regionale routes zijn hervat en gegarandeerd. “SLM gebruikt de ontstane rust voor het verder onderhandelen met haar schuldeisers en ook om de liquiditeitspositie te verbeteren.”

Minister Jubithana heeft benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij nog een lange weg te gaan heeft. De bewindsman: “De rust is er, maar SLM is pas bezig uit het dal te klimmen. Deze stappen juichen wij met zijn allen toe.” Hij accentueert echter dat Surinaamse bedrijven pas kunnen groeien, wanneer er collectief voor het Surinaams product wordt gekozen. Hij doet een beroep op niet alleen overheidsfunctionarissen, maar ook parastatalen om op de eerste plaats te kiezen voor het Surinaams product.