Rekening houdend met de hoge waterstand in het komend weekend wordt de dam te Weg naar Zee, vanaf het crematieoord tot het bedevaartsoord aangepakt.

Volgens het ministerie van Openbare Werken vertoont de dam op enkele plaatsen verzakkingen.
Deze verzakkingen, die de stevigheid van de dam verminderen, worden bijgewerkt, zodat de dam stand kan bieden tegen het hoge water van het komend weekend. Afgelopen vrijdag had Minister Siegfried Wolff bij de dam georiënteerd.
IMG_262125