Bewustwordingscampagne van de EBS en SWM van start

825

Met de slogan “Wij moeten het samen doen.Jouw verbruik bepaal jezelf.” Is de gezamenlijke campagne van de nutsbedrijven van SWM en EBS van start gegaan om tips voor besparingen en zuinig verbruik met de samenleving te delen. Regillio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen gaf hiervan het startsein middels een druk op de knop.

De bedrijven willen uit een systeem gaan van inefficiëntie. De gemeenschap moet hun eigen rekeningen goed volgen op basis van het nieuw rekenmodel en dat ze altijd in contact kan treden met de twee nutsbedrijven en het ministerie van Handel en Industrie.

Volgens SWM-onderdirecteur, Alwin Linger is het drinkwatertarief voor het laatst aangepast in 2004, terwijl dat van electra, volgens EBS-technischdirecteur, Marcel Eindhoven, 13 jaar geleden was. Verder gaf laatstgenoemde aan dat deze tariefsaanpassingen de bedrijven in staat zullen stellen om op eigen benen te gaan staan en met partners te dealen om de energievoorziening verder uit te breiden. Mensen kunnen zelf bepalen en rationeel omgaan met energie, indien ze de tariefsaanpassingen minder willen voelen. Er zal samen met de diverse groepen verbruikers nagegaan worden om te komen tot besparingen, maar er zal zeker aan de dienstverlening gewerkt worden.

Verder gaf SWM-directeur aan dat om de drinkwatervoorziening te optimaliseren samen gaat met veel geld.
Hij zegt dat verbeteringen niet binnen één dag kan geschieden. Het streven is er om tenminste op de eerste verdieping onder de douche kan met voldoende water zonder hydrofoor, welke energiebesparing oplevert.

Per 15 oktober 2015 gaan de tariefsverhogingen in.