R. Sapoen, G. Nawikromo en D. chitan

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging Pertjajah Luhur (PL) heeft in een schrijven aan de voorzitter van de partij, Paul Somohardjo, aangegeven met hem om de tafel te gaan zitten om te praten over verzoening en normalisatie van de onstuimigheden die al enkele maanden spelen tussen beide partijen. De brief is ondertekend door R. Sapoen, D. Chitan en G. Nawikromo. Ondanks de partij-voorzitter reeds heeft aangegeven dat verzoening geen optie is voor deze overlopers, ziet de Beweging dit toch als een oplossing voor de normalisatie van de situatie.

Zij hebben in hun brief aangegeven dat er al bijkans 5 maanden een onrust heerst tussen het hoofdbestuur en andere structuren binnen de partij over de toekomstperspectieven van de partij. Dit is volgens hen de aanleiding geweest om de vakbeweging in het leven te roepen.


“De Pertjajah Luhur is een gestructureerde en georganiseerde partij. PL is een partij die zich heeft laten registreren bij het Onafhankelijk Kiesbureau en om deel te nemen aan de verkiezingen moet de partij geregistreerd zijn en over statuten beschikken. Maar in de statuten van de partij staat er nergens geschreven dat er bewegingen zijn of dat men bewegingen kan oprichten binnen de partij. In onze statuut kennen we onze leden, buitengewone leden, bijzonderleden, kernen, partijraden, hoofdbestuur, vrouwenraad, jongerenraad en adviesraad. Maar een beweging kennen wij absoluut niet in onze statuten”,
benadrukt Somohardjo in het televisieprogramma, Aktua Jawa, in reactie op de brief van de Beweging.

Volgens Somohardjo is de brief bedoeld om de partij te vernietigen. Deze brief is volgens hem gestuurd op advies van de advocaat van de heren Sapoen en Chitan, Mr. Van Dijk Silos. Gezien de rechtspraak, die aanhangig is gemaakt tegen hen, is uitgesteld naar 27 oktober, hebben ze volgens Somohardjo op advies van hun raadsman nu weer een brief gestuurd naar de partijleiding. Somohardjo vraagt zich af waarom die brief gedateerd is op 25 september jongstleden en het pas op 9 oktober is ontvangen. Hij zegt dat hij niet van plan is om aan tafel te zitten met bewegingen of sterker nog met overlopers.

“Ga niet zeggen dat wij geen vrede willen. Wij willen wel vrede, maar niet een vrede die in een steen te vinden is en waar we niet op kunnen rekenen. We werken liever met één man waarop we kunnen rekenen”, zegt Somohardjo fel. De Pertjajah Luhur is volgens hem geen gevangen partij en geen afdeling van geen enkel partij, maar het is een zelfstandige, krachtige politieke organisatie. Het is volgens hem geen verzoeningsbrief. “Integendeel, als het om verzoening gaat, dan vraagt men vergiffenis voor de fouten die men heeft begaan en dan vraagt men om bij elkaar te komen. Dit kan wel door de beugel, maar niet een verzoening van een beweging, want de partij kent geen beweging”.