Suriname wordt al geruime tijd geteisterd door een golf van criminaliteit, waarbij de justitiele autoriteiten machteloos lijken. Bovendien worden politici, politieke opponenten, burgers en critici geintimideerd, aangevallen en probeert men ze monddood te maken, puur vanwege het uitoefenen van hun recht van vrije meningsuiting.

De NDP veroordeelt dit verwerpelijk gedrag en roept de autoriteiten op om onmiddelijk in te grijpen voordat de situatie verder escaleert. Het verbale geweld, dat zich voordoet op social media, begint nu fysieke vormen aan te nemen. Wij staan voor de democratische rechtsstaat, de democratische waarden en normen en respecteren iedereen, ongeacht hun etniciteit, geloofsovertuiging, politieke voorkeur en huidskleur. We roepen ook onze leden en het volk op om zich uit te blijven spreken en te verzetten tegen onrecht. politieke onverdraagzaamheid en wangedrag.

Wij verwerpen ten stelligste wat een prominent lid van de politieke partij de BEP, de heer Benny Miranda, is overkomen. De schokkende beelden van de brute aanval en mishandeling, die circuleren op social media, benadrukken de ernst van de situatie en de daders moeten zo snel als mogelijk ter verantwoording worden opgeroepen en berecht.

De NDP betuigt haar medeleven en wenst hem een spoedig herstel toe.

Nationale Democratische Partij