Raymond Sapoen

Raymond Sapoen van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging van Pertjajah Luhur vindt dat de structuren van de partij ervoor moeten zorgen dat de eenheid tussen deze beweging en de overige partijstructuren hersteld wordt. Volgens hem gaat het niet om de personen Somohardjo en Sapoen, maar om de toekomst van de partij. Op 25 september jongstleden heeft de beweging onder leiding van Sapoen een brief gericht aan de PL-voorzitter ter verzoening. “Mensen werden vergiftigd met verkeerde informatie. Ik merk dat steeds meer mensen, zowel binnen als buiten de partij, steun betuigen. Er is een rapport geschreven in het kader van hervorming. Net als bij de NPS en VHP moet het mogelijk zijn om hervorming en vernieuwing door te voeren”, zegt Sapoen.

Volgens hem zal de beweging haar bijdrage blijven leveren om de onstuimigheden die tussen beide partijen zijn onstaan, tot het verleden te laten behoren. Indien Somohardjo volgens Sapoen blijft volharden, dan moeten de structuren ingrijpen. Binnen de eigen gelederen zijn er de afgelopen vijf maanden reeds consultaties geweest.