Volgens Somohardjo zullen de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) en de Nationale Partij Suriname (NPS) van de week ook een kortgeding indienen om de Pertjajah Luhur (PL) assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te roepen. Wanneer Sapoen wordt teruggeroepen komt in zijn plaats Barkat Mohab Ali van de VHP. De volgende op de lijst van V7 in Saramacca, indien Chitan plaats moet maken, is Prim Sardjoe van de NPS. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft eerder aangegeven dat er geen wettelijke gronden zijn voor de terugroeping. Op grond hiervan is er geen vacature ontstaan.

De overlopers hebben deze slag gewonnen, maar ze zullen de oorlog zeker niet winnen. Deze boodschap geeft de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, mee aan de achterban in het kader van het vonnis dat gisteren door de kortgedingrechter is gewezen. Somohardjo zegt dat de partij doorgaat totdat Raymond Sapoen en Dipakkoemar Chitan teruggeroepen en politiek uitgeschakeld zijn, deelt partijvoorzitter Paul Somohardjo mee.

Als je het vonnis leest, heeft de rechter de overlopers blij gemaakt met een dode mus,” meent Somohardjo. Hij heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis en gaat een nieuwe procedure van terugroepen beginnen op 20 december. PL heeft ook de tweede rechtszaak tegen Chitan en Sapoen verloren. In het eerste geval was bepaald dat de terugroeping te vroeg was gedaan. In het tweede geval heeft de rechter bepaald dat de beslissing om de twee leden terug te roepen niet rechtsgeldig is. De rechter heeft de PL verboden om Sapoen en Chitan op welke wijze dan ook te hinderen in de uitoefening van hun taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden als assembleeleden en als politici in het algemeen, totdat de bodemrechter definitief zal hebben beslist over de rechtsgeldigheid van de terugroeping.’ De PL is ook een dwangsom opgelegd van ‘SRD 10.000 voor iedere dag dat zij in strijd handelt met dit vonnis tot een maximum van SRD 100.000. “Ze mogen handelen hoe ze willen, ook in wat ze noemen ‘huis van bewaring’ (HVB). We hebben ze nooit daarin geplaatst. Dus dit vonnis stelt niks voor,” vindt Somohardjo. Hij beschouwt het vonnis als een ‘uitstel van executie’ voor Sapoen en Chitan.