Caricom-landen starten vijfde bestuursvergadering CAHFSA

752

Op 16 november jongstleden is de vijfde bestuursvergadering van de Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency (CAHFSA) van start gegaan in Ramada Princess Hotel. Deze vergadering duurt twee dagen.

Het wordt bijgewoond door vertegenwoordigers uit 14 lidlanden van de CARICOM, het Secretariaat van de CARICOM, Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). Het doel van CAHFSA is de handel en consumptie van planten, dieren en hun producten en bijproducten te vergemakkelijken als zij betrekking hebben op de toepassing van nationale, regionale en internationale maatregelen, ontwikkeld voor de landbouw-gezondheid en de voedselveiligheid.

De algemene doelstelling is om regionale en nationale steun te bieden aan de landen van het Caribisch gebied in de oprichting, het beheer en de exploitatie van hun agrarische gezondheid en voedselveiligheid programma’s meer specifiek, uit te voeren ten behoeve van die landen. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met de launch van het officiële business logo en de website van CAHFSA. De doelen sluiten direct aan op het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op het gebied van het promoten van de Agrarische sector. De recente introductie en snelle verspreiding van diverse landbouwproducten ziekten en plagen in het Caribisch gebied illustreren de noodzaak van samenwerking van de lidstaten voor vroegtijdige opsporing, analyseren van regionale strategieën voor de preventie, het bestrijden en uitroeien van ziekten en plagen en de snelle uitwisseling van informatie over recente ontwikkelingen die de landbouw en de veeteelt bedreigen.

Voor de vele kleine landen in het Caribisch gebied, met relatief kleine agrarische gezondheid en voedselveiligheid diensten is het vaak onmogelijk om volledige naleving te bereiken.

Volgens minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die de openingsspeech hield, is er een significante potentie voor handel binnen de regio welke vertrouwen vereisten in degenen, die in de handel zijn betrokken, met het oog op de veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant.

Caricom 1