Discussie Etnel-Bouva nu een issue op Facebook

2410

Volgens NPS-fractieleider, Gregory Rusland, heeft assembleelid, Stephan Tsang, een discussie tussen de fractiegenoot, Patricia Etnel en vicevoorzitter, Melvin Bouva, gefilmd en op Facebook doen plaatsen, waarbij slechts Etnel in beeld is gebracht. Bouva heeft Etnel voor viswijf en marktvrouw uitgemaakt. Dit kan volgens Rusland niet door de beugel. Hij is van mening dat men Etnel schade wilt berokkenen. Het is volgens hem een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis.

Hij vraagt zich af hoe assembleeleden nog in De Nationale Assemblee zijn, daar er een heftige discussie is ontstaan en het bijkans tien minuten later op de social media te zien was. Bouva zei dat hij Etnel slechts heeft gevraagd om zich rustig te gedragen en dat ze niet op de markt is. Hij zei dat ze voor de zoveelste keer door de zaal schreeuwde en de vergadering verstoorde. Etnel hierop antwoordde dat ze een viswijf mag zijn. Volgens Bouva voelt hij zich geroepen om elkaar als collega’s te helpen om de DNA welke niet altijd een beeldschoon imago heeft, te behoeden van het gedrag van leden (in het bijzonder nieuwe/jonge leden) welke schadelijk is voor alles en iedereen die hiermee te maken heeft.

Tsang zegt inderdaad een filmpje gemaakt te hebben maar hij heeft het niet op Facebook geplaatst. Hij zegt dat hij de discussie heeft gefilmd omdat hij wilde vastleggen wat er in De Nationale Assemblee gebeurt. Hij zegt het filmpje gemaakt te hebben na de schorsing van de vergadering. Er waren volgens hem ook anderen ter plaatse die het gebeuren hebben vastgelegd en dat er diverse versies ervan op de social media te zien zijn.