Beste vredelievende Surinamers, de president heeft op 25 februari gezegd dat de boot nu moet keren en van koers moet veranderen, omdat de boot in een gevaarlijke storm terecht is gekomen. Doen jullie dat niet, dan gaat de boot zinken. Het Surinaamse volk en de regering gaat ten onder.
Wie moet de boot keren?
Volgens de president:
1. De geestelijke leiders en 2. De beleidsmakers.

Ten eerste: We beginnen met de beleidsmakers, omdat zij de meest verantwoordelijken zijn. Beste beleidsmakers, al de moeite wat jullie hebben gemaakt om het beleid uit te stippelen en laten uitvoeren is niet voldoende om wat er nu goed fout is met ons te verhelpen. Wat goed fout is gegaan met ons is namelijk dat jullie direct teveel hebben laten uitgeven voor land en volk zonder goed rekening te houden met de valuta reserve in de staatskas en dat de inkomsten van het land plotseling omlaag kan gaan, door het droppen van grondstofprijzen op de wereld markt.

En wat ook goed fout is gegaan met ons, volgens grote delen van het volk, dat het controle mechanisme niet genoeg bescherming biedt om de financiën veilig te houden tegen sjoemelen. Wat is nu het probleem? Het grootste probleem is het tekort aan financiën voor de Staat. Wat zijn de gevolgen? De regering kan haar voornemens niet uitvoeren, op hol geslagen wisselkoersen, devaluatie van de SRD, constante prijsstijgingen in het hele land voor diensten en goederen, staking en ontevredenheid bij grote delen van de bevolking, doordat zij hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden.

Wat zijn de oplossingen?
Alle maatregelen welke al genomen zijn waren niet toereikend om de financiële tekorten te dekken. En wachten tot de prijzen van grondstoffen weer gaan stijgen, is geen optie, want dat gaat niet zo gebeuren. De oplossing is heel simpel. We kijken eerst naar wat we allemaal hebben. Volgens onze natuurlijke rijkdommen zijn we het 17e rijkste land in de wereld. We hebben hout, goud, olie, bauxiet, kaolien,ijzer, nikkel, koper, platina en witte steenkool. En we weten ongeveer de minimale waarde van al deze natuurlijke rijkdommen.

Hiermee gaan we naar onze vrienden om hulp te zoeken. Het is geen schande om in nood, bij onze vrienden aan te kloppen voor hulp. Maar het is wel een schande als onze boot zinkt en de Surinaamse regering en volk ten onder gaat. Naar onze vrienden van het westen gaan we niet meer, want we waren al geweest en ze eisen altijd om onze munt te devalueren. Dat gaat de situatie nog erger maken en de boot sneller laten zinken. Nu gaan we naar onze vrienden van het oosten. We gaan naar het oosten waar velen van ons ook vandaan komen. We gaan naar de Volksrepubliek China, we gaan naar ambassadeur Yang Zigang en president Xi Jinping. Daar ligt de grote hulp voor Suriname.

China met de grootste valuta reserve in de wereld van 3.863 miljard USD in 2014, is nu bezig haar financiële en economische positie global uit te breiden, door jaarlijks honderden miljard te investeren in de wereld economie, waardoor straks hun valuta reserves weer hoger gaan liggen dan de voorgaande jaren. Suriname als goede vriend van China kan gebruik maken van deze gelegenheid. Beleidsmakers jullie hebben toch de diplomatieke taal van Ambassadeur Yang Zigang begrepen. Hij zei: “Suriname is een multi-etnisch land met vreedzame en vriendelijke mensen en China wil Suriname ondersteunen in de overwinning van de moeilijkheden”.

In het kort betekent het: “Jullie zijn te vertrouwen en kunnen hulp van ons krijgen.” Wel op wat wachten wij nu dan beste beleidsmakers, terwijl wij in een financiële crisis verkeren en onze boot in een gevaarlijke storm terecht is gekomen. Wat Suriname nu nodig heeft is een grote financiële injectie. We praten niet over 100 miljoen USD of 200 miljoen USD. Dat is langa bere torie en zet geen zoden aan de dijk. Wat we nodig hebben is misschien 5 of 10 miljard USD naar gelang de behoefte van Suriname. Wat jullie beleidsmakers nu moeten doen is direct aan tafel gaan zitten met de regering , de DNA en andere belangrijke actoren om vast te stellen hoeveel Suriname werkelijk nodig heeft om uit de crisis te geraken.

Met de hulp moet Suriname in staat zijn:
1.Een stabiele valutakasreserve te hebben en op te bouwen, zodat de wisselkoers direct omlaag kan gaan en ook de prijzen van diensten en goederen in het land waarvan de bevolking dagelijks afhankelijk zijn,
2. al haar buitenlandse en binnenlandse schuld en achterstallige betalingen kunnen voldoen,
3. de prijzen van brandstof direct kunnen verlagen,
4. ontsluiten van nieuwe gebieden, zodat alle Surinamers werkelijk een stukje grond kunnen krijgen waardoor een ieder gelijke kansen krijgt om te groeien en zich zelf te ontwikkelen in het land.

Verder nog: 5.Werkgelegenheid creëren voor alle werklozen in Suriname door de productie ter hand te nemen door de regering in alle sectoren zoals de landbouw, mijnbouw, industrie,bosbouw, veeteelt, visserij en toerisme, zodat Suriname dan werkelijk een voedselschuur wordt voor de regio en de wereld, en zij daardoor gegarandeerd is om genoeg cashflow te hebben , waardoor alle financiële druk op de bevolking opgeheven kan worden, 6. en er moet een nieuw ministerie of een sterk centrale controle mechanisme in het leven worden geroepen met de daarbij behorende wetgeving en bevoegdheden, bestaande uit alle politieke machten en maatschappelijke actoren, zodat financiële gesjoemel met staatsfinanciën voorkomen kan worden en alle mensen van het land met plezier mee kunnen doen met de opbouw van het land.

Nadat men alles al heeft berekend, hoe groot de gezochte hulp moet zijn, 5 of 10 of meer of minder, dan moeten wetsvoorstellen hierover klaar worden gemaakt. Het worden dan geen wetsvoorstel, die te maken heeft met leningen, waarvoor we met cash en rente moeten terugbetalen, maar een wetvoorstel voor advance share deal, een wet waar dan de advance share deal tussen China en Suriname wordt geregeld. Dat China de grondstoffen gaat exploiteren en tot eind product gaat verwerken in Suriname en dat de sharing percentage geregeld wordt op bv. 50% -50% of 60%-40% of 70%-30% de duur van de productie, de gezamenlijke controle op de productie en eindproducten, en alle andere relevante zaken.

Zo kan Suriname dan alvast de advance share ontvangen om uit de crisis te komen, terwijl China bezig is met exploratie werkzaamheden en het bouwen van de fabrieken, de stuwdam, de smelterij etc… Met dit allemaal moet men dan eerst naar ambassadeur Yang Zigang gaan voor besprekingen en als een akkoord wordt bereikt, kunnen dan de advance share deal wetten worden geslagen en met dit alles weer naar Peking gaan bij President Xi Jinping. En bidden dat de Almachtige Schepper onze gebeden gaat verhoren en onze wensen tot vervulling worden gebracht. Zo kan Suriname getransformeerd worden van de ene maand van pinari naar een andere maand van bloei en ontwikkeling.

Ten tweede: De geestelijke leiders. Beste geestelijke leiders, van jullie wordt ook een oplosssing verwacht voor het serieus mis gaan met ons land en serieus mis gaan op het geestelijk niveau. We weten dat jullie met veel moeite de mensen aansporen om in de Almachtige Schepper te geloven en goed te gedragen en het goede te doen en het kwaad te vermijden. Maar dat is niet genoeg om het serieus mis gaan met ons land en serieus mis gaan op het geestelijk niveau te verhelpen. En wat serieus mis is gegaan met ons land en serieus mis is gegaan op geestelijk niveau is, dat men anderen kwaad doen alsof het normaal begint te worden.

Maar al dit ernstige serieus mis gaan rust de blame niet zo zeer op jullie geestelijke leiders omdat het onmogelijk is voor geestelijke leiders een bewaker te plaatsen voor elke persoon in het land om het kwaad van die persoon tegen te houden. Wat is het probleem? Dat de misdaad dagelijks toeneemt en men het als normaal begin te beschouwen. Wat zijn de gevolgen? 1.minderjarige kinderen, kleuters worden misbruikt, 2. graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, 3. mensen worden mishandeld, 4. mensen worden verkracht, 5. mensen worden beroofd, 6. mensen worden vermoord, 7. mensen worden op straat en in hun woning verminkt en gedood door voertuigen van dronkaards, 7. mensen worden ontvoerd, 8. en kinderen worden verkocht etc..

Wat is de oplossing?
De oplossing is simpel. Naast jullie reguliere geestelijke werkzaamheden moeten jullie nu ook gezamenlijk wetvoorstellen indienen bij de DNA en de regering, zodat de wetten tegen misdaad aangescherpt kunnen worden en dat wel volgens de Goddelijke leer. Hierdoor kunnen ernstige misdaden, die ons land teisteren zoals het bovengenoemd tot het verleden behoren. We geven hier een voorbeeld van een ernstige misdaad: Suriname is in een crisis. De belangrijkste natuurlijke hulpbron om de ontwikkeling op gang te brengen is de mens.

Alle personen, alle burgers, hebben we hard nodig om het land weer te helpen herstellen en op te bouwen. Er zijn burgers die hard werken in de kantoren en hun hoofd breken, er zijn burgers die dagelijks hard werken in zon en regen, er zijn anderen die in de gevaarlijke jungles moeten werken, er zijn anderen die in gevaarlijke mijnen moeten werken, er zijn anderen die op gevaarlijke hoogten moeten werken, er zijn anderen die in gevaarlijke stormen in zee moeten werken en er zijn anderen die de hele dag in de modder moeten ploeteren en ga zo maar door.

En wanneer deze vredelievende, hard werkende Surinamers ‘s avond rust nemen om morgen weer aan de slag te kunnen gaan, komen rovers in het holst van de nacht hun knevelen, mishandelen, beroven, verkrachten, soms doden en de woning in brand steken. Kunnen jullie voorstellen wat voor nachtmerries de hard werkende Surinamers dagelijks in hun gedachten hebben? Dit is één van de ergste misdaad die verwijst dat er iets serieus mis is met ons land en iets serieus mis gaat op geestelijk niveau.

Bij zo’n serieuze misdaad worden dan de rovers opgespoord, gepakt, berecht, opgesloten en van onderdak voorzien, kleding, voedsel etc. En na een tijdje als hij weer vrijkomt gaat hij weer toeslaan en weer andere slachtoffers maken . Dit is erger dan zika en ebola virussen, die de bevolking uitroeit en de opbouw en ontwikkeling van het land tegenhouden. Jullie volgen toch de berichten via het nieuws en sociale media over serial rapist en killers. Dit soort serieuze misdaden en alle andere welke eerder zijn opgesomd, kunnen we niet bestrijden met de wetgeving die we nu hebben. Dat is langa bere en water naar zee dragen.

De oplossing.
Beste geestelijke leiders, jullie hebben de Goddelijke wetten in handen. Wat zegt de Goddelijk leer, “een leven voor een leven” De Almachtige Schepper die leven geeft is Alwijs en voorzeker, Hij weet wat Hij doet. Als jullie dit voorstel indienen zodat het verheven kan worden tot een wet, tegen deze grote misdaad en alle genoemde misdaden die natuurlijk in maat verschillen, dan zullen jullie zien hoe een verkrachter, een dief, een roofmoordenaar duizend keren eerst goed gaat na denken voordat hij overgaat tot het plegen van zijn misdaad. Zo kan Suriname van de ene dag van een nachtmerrie op de andere dag veranderen naar een veilige stad.

Een ieder wordt gevraagd om een betere oplossing te presenteren.

Advies voor de beleidsmakers, geestelijke leiders, de president, vice-president, de regering, DNA en andere belangrijke actoren.

FD: Ronodikromo Jatino
rjatino@hotmail.com