Training preventie en aanpak van gedragsproblemen verzorgt aan LBO- leerkrachten

703

Het Centrum voor Nascholing Suriname ( CENASU ), heeft recentelijk de training Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen ( PAG ) verzorgt aan leerkrachten van het Lager Beroeps Onderwijs, LBO Nieuwe Dominee. Het doel van deze training is het verbreden en verdiepen van het handelingsrepertoire van leraren, zodat adequate, productieve interventies zich zullen voordoen.

De training werd verzorgd door Iwan Ganga, pedagoog, en Daniella Rosario, directeur van het CENASU, die tevens de coördinatie in handen had.