SBB Viertallentoernooi 2017 werkt derde sessie af

989

De Nationale Bridge Viertallen Kampioenschappen 2017 van de Bond werd op de woensdagavond jl. vervolgd met de derde speelsessie in de voorronde. De drie teams die hun twee eerste wedstrijden hadden gewonnen kwamen wederom in actie.

Evenwel speelde Team Blufpand/Poeran nu in de volgende formatie: Ann Blufpand/Effendi Ketwaru/Anand Poeran/Rinia Lieuw A Soe tegen Team Raghoenandan, dat wederom ongewijzigd aantrad (Santosh Raghoenandan/Jagdies Harpal/Piem Reiziger/Pieter Sonneveld). De koploper won met 19-1VP (90-31 IMP) en bleef aan top. Team Harripersad, welke in de volgende formatie speelde: Stephen Harripersad/ Jane Harkisoen/Ratan Kalka/Ramon Razab-Sekh, trad aan tegen Team Hoeseni/Karnadi in dezelfde formatie (Marion Hoeseni/Marciano Sastro/Kasim Karnadi/Rosita Karnadi).

Na een ietwat spannende gelijk opgaande eerste helft (12-7 IMP), kon Team Hoeseni/ Karnadi in de tweede helft geen tegenstand bieden tegen Team Harripersad en verloor uiteindelijk overall met 19-75 IMP, resulterende in een tabelscore van 1-19 VP. Team Vasilda/Colli speelde met dezelfde spelers in een ietwat gewijzigde formatie (Manolito Vasilda/Roel Stanton/Sandro Colli/Shirley Jubitana) tegen Team Clenem/ Klootwijk, dat speelde in de volgende opstelling: Sandra Clenem/Asha Gopalrai (Sjon van Tewari viel in de tweede helft in) en Gert Klootwijk/Shiva Kalka. Team Vasilda/ Colli kon ondanks enige tegenstand de wedstrijd niet winnen en verloor met 31-52 IMP, resulterende in een score van 5-15 VP.

De eerste plaats in de Round-Robin voorronden is nog steeds voor Team Raghoenandan met 59 VP. De tweede plaats wordt nu door Team Harripersad bezet met 57 VP. Team Blufpand/Poeran neemt de derde plaats in met 41 VP. Team Clenem/ Klootwijk staat op de vierde plaats met 17 VP, gevolgd door Team Vasilda/Colli en Team Hoeseini/Karnadi.

De komende maandag wordt er weer gespeeld in de vierde ronde om 19.30 uur in de kantine van de DSB, waarbij Team Clenem/Klootwijk het opneemt tegen Team Hoeseni/ Karnadi, Team Vasilda/Colli tegen Team Blufpand/Poeran en de nummers één tegen twee: Team Raghoenandan versus Team Harripersad, welke een spektakel belooft

SBB Viertallentoernooi 2017 draait tweede sessie af in de Round Robin voorronden
De Nationale Open Bridge Viertallen Kampioenschappen werd op de woensdagavond vervolgd met speelsessie 2 in de voorronde. De 3 teams die hun eerste wedstrijd hadden gewonnen, maakten geen fout en wonnen alle drie hun wedstrijd. Team Blufpand/Poeran speelde nu in ietwat gewijzigde formatie (Ann Blufpand/Effendi Ketwaru/Rudi Ramautar/Rinia Lieuw A Soe – Anand Poeran viel bij de 2e sessie in) tegen Team Hoeseni/Karnadi in dezelfde formatie (Marion Hoeseni/Marciano Sastro/ Kasim Karnadi/ Rosita Karnadi). Team Hoeseni kon geen tegenstand bieden tegen het geweld van Team Blufpand/Poeran en verloor met 28-90 IMP, resulterende in een tabel-score van 0-20 VP.

Team Vasilda/Colli speelde in ongewijzigde formatie (Manolito Vasilda/Shirley Jubitana/ Sandro Colli/Roel Stanton) tegen Team Raghoenandan, dat eveneens ongewijzigd aan-trad (Santosh Raghoenandan/Jagdies Harpal/Piem Reiziger/Pieter Sonneveld). Team Vasilda/Colli kon helaas geen vuist maken tegen de regerende kampioen en verloor met 32-99 IMP, ook resulterende in een score van 0-20 VP. Team Clenem/Klootwijk speelde in ietwat gewijzigde opstelling: Sandra Clenem/Asha Gopalrai en Gert Klootwijk/Shiva Kalka tegen Team Harripersad, welke ook in gewijzigde formatie speelde: Stephen Harripersad/Bianca Jubitana en Ratan Kalka/ Ramon Razab-Sekh. Hier werd de wedstrijd, ondanks het inzetten het jeugdig talent Shiva, verloren door Team Clenem/Klootwijk met 31-75 IMP, hetgeen resulterende in een score van 2-18 VP.

Team Raghoenandan en Team Blufpand/Poeran hebben beiden een maximale score van 40 VP, maar vanwege het behalen van meer IMP’s bezet Team Raghoenandan de eerste plaats. Team Harripersad volgt hun beiden goed op de derde plaats met 38 VP. Team Clenem/ Klootwijk bezet nu de vierde plaats met 2 VP, gevolgd door Team Vasilda en Team Hoeseini/Karnadi. De nummer één van de voorronde plaatst zich direct als eerste team voor de finale, terwijl de nummers twee en drie een halve finale spelen om uit te maken wie de andere finalist wordt.

Nationale Bridge Viertallen Kampioenschappen 2017 gestart: 1e sessie afgewerkt
De Bond is ook met zijn Viertallen Kampioenschappen 2017 afgelopen maandag van start gegaan. Na de Jaarvergadering werd direct de loting gedaan door de wedstrijdleider Ewald Muskiet onder de zes deelnemende viertallenteams (twee meer dan het vorig jaar) en mochten de teams elkaar wederom sportief bekampen. In de voorronde wordt volgens het Round-Robin systeem gespeeld, waarbij elk team tegen elkaar uit komt. De teams spelen in principe per sessie steeds 2 wedstrijden van elk 12 boards, waarbij uiteindelijk de nummer 1 na afloop hiervan de eerste finalist is en de nummers 2 en
3 van de voorronde zich plaatsen voor de halve finales om uit te maken wie de andere finalist wordt.

In de ene match-up speelde Team Clenem/Klootwijk, bestaande uit Sandra Clenem/Asha Gopalrai en Gert Klootwijk/Harry Hermelijn tegen Team Blufpand/Poeran bestaande uit Ann Blufpand-Meyer/Effendi Ketwaru en Anand Poeran/Rudi Ramautar. Team Blufpand/Poeran wist ruim te winnen met n.l. 93-17 IMP (International Match Points), wat een ruime score opleverde in het tabel van 20-0 VP (Victory Points). Team Raghoenandan, de kampioen van het vorig jaar, met Santosh Raghoenandan/Jagdies Harpal en Piem Reiziger/Pieter Sonneveld, wist eveneens met een ruime score te winnen n.l. 136-16 IMP. Dit leverde eveneens een tabelscore van 20-0 VP op. Zij lieten geen twijfel over hun aspiraties om wederom de prestigieuze titel binnen te halen, immers zijn zij de kampioen van o.a. 2014, 2015 en 2016.

De laatste match-up was tussen Team Harripersad, het semikampioensteam van het vorig jaar wederom bestaande uit Stephen Harripersad/Jane Harkisoen en Ratan Kalka/ Ramon Razab-Sekh, en het ‘troefcallers’ Team Vasilda/Colli, bestaande uit Manolito Vasilda/Shirley Jubitana en Sandro Colli/Roel Stanton. Team Harripersad won ook ruim en makkelijk met 92-26 IMP, resulterende in een goede score van 20-0 VP.

De SBB herkiest zijn eerste vrouwelijke voorzitter op Jaarvergadering 2017
De Surinaamse Bridge Bond (SBB) hield bestuursverkiezingen op zijn Jaarvergadering afgelopen maandag bij de kantine van de DSB. Het nieuw team, dat gekozen is voor 3 jaren, bestaat wederom o.l.v. Jane Harkisoen als voorzitter met de volgende bestuurs-leden: Asha Gopalrai, Sandra Clenem, Ratan Kalka, Antoine Issa, Remie Wiratma en Jamila Idu. Jane Harkisoen, naast een topbridger, is o.a. ook erg bekend uit de rallysport en andere sociale clubs/activiteiten in Suriname.

De Jaarvergadering had een zeer constructief en vlot verloop, en waren er meer dan 20 leden aanwezig. De gewezen secretaris, penningmeester en Verificatiecommissie brachten elk hun diverse verslagen uit, welke werden goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering. Er werd ook decharge verleend aan de penningmeester c.q. het scheidend bestuur over het goed gevoerd financieel beleid. Tevens werden er mede-delingen gedaan t.a.v. de Nationale Open Viertallen Kampioenschappen en de voor-bereidingen van de organisatie en de deelname aan de 44e Inter-Guyaneze Bridge
Spelen 2017, welke in Paramaribo te Golden Truly Hotel & Casino worden gehouden tijdens het aanstaande Paasweekeinde.

Nadat de voorzitter in functie werd herkozen en de vergadering verder mocht leiden, werden de andere afgetreden bestuursleden, evenwel opnieuw benoemde bestuursleden van harte bedankt voor hun inzet en het verrichte werk. Voor reacties en informatie contact het secretariaat, welke gevestigd is te Beyrouth Bazaar aan de Zwartenhoven-brugstraat 38-40 tel. 473707 / 475594 of per e-mail:
surbridge@gmail.com.

Surinaamse Bridge Bond

Bron: SME sport