Suriname uniek met 5,5 miljoen scans aan online archieven

1315

17800087_1746991875441417_5232582741864085014_nNiet alleen zijn de Surinaamse archieven door Nederland teruggeven, ze zijn ook gedigitaliseerd – een totaal van 5,5 miljoen scans – en online beschikbaar gesteld, wat als uniek kan worden beschouwd in de wereld. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is er dan ook van overtuigd dat dit project als voorbeeld zal dienen voor de internationale, alsook regionale archiefgemeenschap.
De bewindsman heeft op donderdag 6 april de directeuren van het Nationaal Archief Suriname (NAS) én het Nationaal Archief Nederland (NAN) ontvangen ter afsluiting van het project “Teruggave Archieven Suriname”. Tijdens deze ontmoeting is onder meer ter sprake gekomen het versterken van het samenwerkingsverband tussen beide archiefinstituten. Ook is aangekaart dat de bewustwording over het belang van goed archiefbeheer overheidsbreed vergroot zou moeten worden.

Minister Noersalim acht het uitermate belangrijk voor een jonge natie als Suriname, om zich bewust te zijn van de eigen geschiedenis. Immers, archieven spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van de samenleving door het veilig stellen van en het bijdragen aan individueel en gemeenschappelijk geheugen. Gelet op het feit dat de herkomst van het volk van de Republiek Suriname te vinden is in diverse werelddelen zoals Azië, Afrika en Europa, maar ook het Caribisch gebied, moeten de sporen, die zijn achtergelaten in de koloniale archieven (1667-1975) over onder andere de wordingsgeschiedenis van het Surinaams volk, op verantwoorde wijze behouden worden voor en overdragen worden aan de volgende generaties. “Bij het bestuderen van deze sporen die zijn achtergelaten, veelal door de koloniale bestuurders, moeten wij kritisch tegenover de bronnen staan en onze bevindingen op wetenschappelijk verantwoorde wijze formuleren”, stelt de minister.

De jarenlange samenwerking tussen het NAS en NAN sinds 2001 heeft vooral positieve impulsen teweeg gebracht voor de ontwikkeling van het archiefwezen in Suriname. In het bijzonder de professionalisering van archiefkader, de bouw van dit prachtig archiefgebouw en de teruggave van de Surinaamse archieven kunnen als mijlpalen beschouwd worden. Het begrip ‘gedeeld erfgoed’ kan als leidraad voor deze archiefsamenwerking beschouwd worden.

Minister Noersalim heeft er alle vertrouwen in dat dit ook één van de karakteristieken zal zijn voor de toekomstige samenwerking in de komende jaren. De coöperatieve opstelling, respect voor elkaars opvattingen en de bereidwilligheid om samen naar werkbare oplossingen te zoeken voor gerezen uitdagingen zijn volgens de bewindsman belangrijke ingrediënten geweest voor het succesvol kunnen afronden van het project Teruggave Archieven Suriname.