De Surinaamse Boks Bond maakt zich niet druk over SuThaiBo

827

Onderstaand artikel is ingezonden door het bestuur van de Surinaamse Boks Bond (SuBoBo). Berichtgevingen van de SuThaiBo (Surinaamse Thaiboks Bond) noopt de SuBoBo de gemeenschap te informeren over de ware toedracht van het kortgeding SuThaiBo vs SuBoBo.

Het nieuw bestuur van de SuBoBo die nu ongeveer 18 maanden aanzit, heeft geenszins plannen om welke sport organisatie dan ook dwars te zitten. De SuBoBo is een onafhankelijk en autonoom rechtspersoonlijkheids-bezittende sportorganisatie en wel in leven geroepen in de jaren 50.

Het bestuur heeft begin april 2017 een verzoek gehonoreerd om voor de Nederlands Stichting Sport for Sports, geleid door Surinamers in diaspora een Thaiboks Gala te organiseren in samenwerking met Hotel Torarica NV. Het gala zou moeten plaatsvinden op 29 juli 2017 te Torarica. De vergunnings aanvraag is gedaan op het Commissariaat Paramaribo op 19 april 2017. Bovengenoemde organisatie heeft de SuBoBo benadert omdat de SuThaiBo haar had aangegeven het alleen recht te bezitten om dergelijke wedstrijden in Suriname te houden.

Daags na de aanvraag kreeg de SuThaiBo lucht van en belde de ondervoorzitter Ilonka Elmont met Remie Burke Voorzitter van de SuBoBo. Dit gesprek werd afgebroken vanwege de toon van eerst genoemde door laatsgenoemde. Enkele dagen hierna diende de SuThaiBo een verzoek in voor thaiboksevenementen op 4 juni en 29 juli 2017. Dezelfde dag, waarop het Gala onder auspicien van de SuBoBo gehouden zou worden.

Enkele weken voor het evenement kon de SuBoBo de vergunning nog niet in handen krijgen, terwijl alles ingediend was de contracten tussen de Nederlandse Stichting en Torarica ook. Na verkregen informaties bleek dat de SuThaiBo bezwaren had tegen het organiseren van het evenement onder auspicien van de SuBoBo, dit terwijl statutair de SuBoBo alle sporten afgeleid van het boksen mag organiseren.

Vervolgens ontving de SuBoBo per deurwaarders exploit van de SuThaiBo om het gala niet te houden. De secretaris van de SuBoBo belde toen met Ilonka Elmont om de zaak aan tafel op te lossen, hetgeen door Ilonka afgewimpeld werd, wegens drukke werkzaamheden. De heer Morris werd verwezen naar de voorzitter en secretaris, de heren Bellevue en Yvel. Het gesprek met Bellevue in de kern “wij praten niet met u, wij hebben een advocaat in de arm genomen, die rechtsingang heeft gezocht, met hem moet u zich verstaan”. Het was toen duidelijk dat de SuThaiBo voor de rechter gekozen had.

De SuBoBo heeft zich toen erbij neergelegd en wachtte de dagvaarding af. Die kwam en bleek daarin dat de SuThaiBo, de exclusieve rechten voor het thaiboxen claimde. Dit wekte bevreemding op, omdat de SuThaiBo wist dat dit niet het geval was, want ook de heer Angelo Simson had een Thaiboksbond, de SMTKB, en is gerechtigd tot het organiseren van wedstrijden. En wanneer de rechter in het nadeel van het gevorderde van SuThaiBo heeft geoordeeld, is er onbegrip, is het besluit een ondeskundige en zijn organisaties vogelvrij verklaard.

De SuThaiBo moet de hand in eigen boezem steken en bekennen, waarom het zover gekomen is;
– de Nederlandse stichting heeft de SuBoBo benaderd en niet omgekeerd: Waarom?
– de SuThaiBo wist van tevoren dat het geen execlusieve rechten heeft (alleen recht).
– de SuThaiBo wilde de zaak niet om de tafel oplossen.
– de SuThaiBo is rancuneus door op 29 juli ook een evenement te organiseren
– de SuThaiBo het besluit van de rechter ondeskundig noemt en of onbegrip daarvoor heeft.

De SuBoBo wenst de samenleving te informeren dat terwijl de SuThaiBo de pers opzoekt dat deze vergeten is dat de oprichter van de SuThaiBo de heer R. Burke is geweest. Hij is ook Voorzitter van de SuBoBO, tegelijkertijd ook trainer en ontdekker van Angelo Simson die de andere Bond, de SMTKB, leidt. Dus wie houdt wie voor de gek.

De SuThaiBo vergeet ook dat haar organisatie geleid wordt door meerdere personen met een vreemde nationaliteit, die Surinamers en Surinaamse organisaties in het kwaad daglicht wil stellen. De SuThaiBo vergeet dat de SuBoBo voorzitter kosteloos training en lessen verzorgd aan talenten. De SuThaiBo vergeet dat de SuBoBo beschikt over geluidsopnamen, waarin de secretaris Yvel stelt dat hij de SuBoBo wil breken. Deze zaken zijn niet aan de rechter voorgelegd, maar zijn in ons bezit.

De SuThaiBo moet zelf uit de doeken doen waarom sporters uit de diaspora niet met haar wil werken, niet de SuBoBo moet dat doen. Men moet eerlijk voor de dag komen. Het is alom bekend dat mensen met een andere nationaliteit, zogenaamd veel beter zijn dan wij Surinamers. Met de krabben mentaliteit moet het nu op houden. De heer R. Burke is geen een-dags vlieg en is op 12 jarige leeftijd begonnen met karate, heeft het thaiboksen in Suriname geintroduceerd, heeft het boksen en Full Contact karate in Suriname geherintroduceerd, is meermalen wereldkampioen, is de eerste Surinamer die een zwarte band karate en taekwondo bezit, heeft nu de 8e karate in 3 karate stijlen en is ook aangesloten bij de USA Florida Boxing waar hij Level 1 official is. Hij heeft een Lifetime Achievement Award van het Surinaamse Olympisch Commite en is Commandeur in de ere orde van de Palm.

De SuBoBo wenst verder te verklaren dat het nimmer een thaiboks wedstrijd heeft gehouden in Suriname, terwijl de SuThaiBo dat niet kan stellen omdat deze tenminste 3 keren bokswedstrijden tussen thaiboksevenementen heeft georganiseerd, hetgeen in strijd is met de regels van de AIBA (de zeer strenge Wereldboksbond). Bij al deze gelegenheden heeft de SuBoBo de pers niet opgezocht. Wanneer zaken zich voordoen schreeuwt men van de daken, zonder in de spiegel te kijken.

Het lot of de namen van grote sporters wordt op zo’n manier te grabbel gegooid. Eerst was het Letitia Vriesde, thans is het Remie Burke. Om te waken dat Suriname gesanctioneerd wordt door de AIBA, heeft het nieuw bestuur nauwe contacten met de AIBA en de Regionale Executive Members op het westelijk halfrond, in verband met inmenging van welke persoon of organisatie dan ook. De SuThaiBo heeft geen wereld overkoepeling en het thaiboksen geen Olympisch tak van sport zoals het boksen.

De SuBoBo heeft onlangs 2 boks instuif en demonstratie wedstrijden gehouden te Ocer en Moengo en trekt de caravan verder naar Brokopondo, Coronie, Nickerie en Wanica. Dit ofschoon het onzeker is dat de financiele middelen er zullen zijn. Het streven is om pupillen vanaf 12 jaar, meisjes en jongens, in de bokssport te interesseren en te ontwikkelen onder hoede van opgeleide trainers en officials. De trainers zijn schaars, dus zijn er curcussen gepland die de schaarste moeten opheffen.

Daarbij helpt de GBA de SuBoBo. Op 14 oktober zijn de Voorzitter en de Secretaris aanwezig te Georgetown Guyana voor een meeting met alle bonden in het Caraibisch gebied over AIBA aangelegenheden. Volgens AIBA Executive Member Steve Ninvalle is elke inmenging van wie dan ook in boksaangelegenheden, ongehoord en onacceptabel, vooral ondeskundigen. Wij van de SuBoBo gaan over tot de orde van de dag en vragen anderen dat ook te doen.

Surinaamse Boks Bond

Bron: SME Sport