In de christelijke traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, dat is de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus. Met Pasen wordt Zijn opstanding uit de dood, ook wel verrijzenis genoemd, gevierd.

In het Jodendom staat Pasen bekend als Pesach, lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest. Met Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte.

In Oosterse religiën zijn die religieuze concepten van lijden en bevrijding uit het lijden vergelijkbaar met het concept van verlichting (ook wel Nirwana genoemd).

Los van elke religieuze traditie is Pasen een symbool dat uitnodigt om na te denken over lijden en bevrijding.

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging vindt dat in de Surinaamse samenleving die gekenmerkt wordt door etnische, culturele en religieuze pluriformiteit, die verschillende betekenissen door eenieder aangegrepen moet worden om liefde, harmonie en opofferingsgezindheid te bewerkstelligen.

Karakteristiek voor de hedendaagse moderne samenlevingen, ook de Surinaamse, zijn de vele snelle veranderingen. Die veranderingen hebben goede ontwikkelingen met zich meegebracht, doch ook minder goede. Commercieel vermaak, een amusementscultuur die gericht is op overdadige consumptie, snelle genoegdoening en het bevredigen van korte termijn behoeften leiden tot ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken die niet eenvoudig zijn om op te lossen. De door velen gevoelde financiële teruggang en de erbarmelijke gevolgen daarvan doet menig lijden.

Het is om die reden belangrijk om het doemdenken, dat misschien ook van deze tijd is en steeds luider te horen valt, te doorbreken. De HVB is ervan overtuigd dat de universele boodschap en de symboliek die Pasen in zich draagt het Surinaamse volk, ongeacht geloof, etniciteit of culturele achtergrond, kracht geeft om zich door deze moeilijke tijd heen te tillen.

De HVB moedigt eenieder aan om hun inspanningen te richten tegen armoede en het lijden dat daaruit voortvloeit. Zij doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid om de kwetsbaren in de samenleving niet te veronachtzamen en het algemeen welzijn te dienen. Dat is immers wat Pasen ons leert. Net zoals wanhoop in alle tijden is, zo is ook het verhaal van Pasen niet een incident in de geschiedenis, ‘maar een bemoedigende boodschap die mensen de kracht geeft om op te staan en te weten dat God achter hen staat!’