SBB Schoppencursus in volle gang voor de gevorderden

613

Op maandag 1oktober 2018 werd van start gegaan met de Schoppen bridgecursus, een nieuw Bridgecursus voor de gevorderden, waarbij het Schoppencertificaat behaald kan worden. Deze cursus volgt de Hartencursus op welke eind vorig jaar werd verzorgd door de SBB.

De ervaren topbridger Jivan Adhin is de trainer met als basisleerboek Berry Westra Leer Bridge deel 4 en de boeiende lessen zijn verfijnd met extra topics, trucs en eenvoudige nuttige informatie gepaard gaande met passende en treffende voorbeelden. Hij is tevens gecertificeerde docent van de Nederlandse Bridge Bond. De cursus wordt gecoordineerd door Ramon Razab-Sekh, die de voorgaande cursussen ook heeft verzorgd in de afgelopen periode. Deze cursus omslaat een cyclus van 11 lesdagen, elke maandag van 19.00 – 20.00 uur te achterkantine van DSB.

Het is zeker weer na een hele lange tijd dat de Bond zo’n een bridgecursus voor gevorderden verzorgd en ongeveer 30 reguliere en gevorderde bridgers doen hier aan mee om hun huidig speelniveau enigszins te kunnen optrekken. Bij aanvang van de cursus kon men zelfs een test doen om enigszins te kunnen meten wat men al onder de knie had. Het is bedoeling van de Bond dat de nationale selectie in de toekomst wederom meedoet aan de regionale wedstrijden van o.a. de CACB, waar de SBB ook lid van is. Verder zal er geprobeerd worden om bij voldoende belangstelling in de hierna komende periode wat speciale bridge ‘clinics’ met interessante onderwerpen te houden voor de extra gevorderde en reguliere bridgers. Ook wederom een Beginnerscursus en heel later ook een Ruitencursus staan in de planning van de Bond het volgend jaar.

Er wordt erop gemikt dat hierna alle bridgers ook aan de reguliere maandagse speel-sessies en de SBB drives en toernooien meedoen om verder ervaring en routine op te doen. Het volgend bridgetoernooi van de Bond is de gezellige Kerstbridgedrive 2018.

Surinaamse Bridge Bond

Bron: SME Sport