Mini kunstgrasveld Wit Santi krijgt verlichting

256

“Wij zijn enthousiast en enorm verheugd”, woorden van Kaptein Patrick Madé bij de oplevering van de verlichting bij het mini kunstgrasveld te Wit Santi.  Op zaterdag 23 februari 2019 vond de symbolische overdracht plaats door directeur Vijay Chotkan aan Kapitein Madé, onder het toeziend oog van districtscommissaris Armand Jurel, volksvertegenwoordigers en jonge sporters.

Volgens Chotkan moeten bedrijven een morele plicht hebben tegenover mens, maatschappij en milieu. “Het is dus een sociale verplichting van elk bedrijf om terug te geven aan de plaatselijke gemeenschap”, stelt de topman van de nabij gelegen JAP-Internationale Luchthaven.

Kapitein Mandé zegt dat Wit Santi is uitgegroeid tot een groot leefgemeenschap, met een enorme populatie aan jongeren en jeugdigen. “Voorts geniet de voetbalsport veel liefde van de jongeren, want zij hebben op verschillende niveaus het kampioenschap verworven. Het is daarom van belang dat genoeg sportaccommodatie komt voor mijn dorpsbewoners”.

Het kunstgrasveld is in juli 2015 geschonken door het Suriname Sport Ontwikkelingsfonds, dat een initiatief is van de Surinaamse overheid. De belichting was nodig voor de sporters die liever in de avonduren, dan in de felle zon voetballen.