Een openbare bijeenkomst van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is met medewerking van de politie van Para stopgezet, na gepleegd overleg met districtscommissaris (dc) Armand Jurel, omdat er geen vergunning is aangevraagd en verleend. De voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, was aan het woord en heeft zijn toespraak beëindigd en zich verontschuldigd bij de aanwezige wetsdienaren. De politie heeft de plek verlaten nadat zij ervan overtuigd waren dat het publiek was vertrokken.   

De openbare bijeenkomst van vrijdag 6 december in het gemeenschapshuis te Bernharddorp is vermoedelijk gestart om 19.00 uur en is bij aankomst van de politie omstreeks 19.30 uur afgesloten. Met het stopzetten van deze illegale activiteit is een rechtmatige bestuurskundige handeling gepleegd. Het is een wettelijke verplichting van de burgerij om vergunning/toestemming te vragen aan het bestuursorgaan, in deze de districtscommissaris, voor het houden van een openbare activiteit.

Met de aanvraag van de vergunning kunnen veiligheidsmaatregelen worden getroffen om mogelijke uitspattingen of wanordelijkheden te voorkomen. Voorts wordt middels vergunningsvoorwaarden en bepalingen, richtlijnen gegeven aan de vergunninghouder voor het verloop van de openbare activiteit.