Tijdens de onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering van het Toneelgenootschap Thalia is een nieuw bestuur gekozen. Dit is per acclamatie op 15 oktober gebeurd.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Humphrey Bergraaf (Voorzitter), Jeet Moenesar (Secretaris), Sherita Gajadhar-Somwaru (Penningmeester), Anthony Wong (1ste Commissaris) en Cliften Sno (2de Commissaris).

Het bestuur heeft de volgende speerpunten gedefinieerd:
A. Meer eigen en coproducties van Thalia, B. Verwerven van nieuwe leden, C. Gedegen aanpak achterstallig en preventief onderhoud, D. Opzet van een theaterschool, E. Aangaan van nationale en internationale samenwerkingen, F. Betere samenwerking met het directoraat Cultuur.

De voorzitter geeft aan dat het toneelgenootschap haar waardige plaats in de Surinaamse samenleving moet behouden. Kunst en Cultuur moeten wij met z’n allen naar een hoger niveau tillen want er is voldoende potentie in Suriname. Het toneelgenootschap zal die ondersteuning bieden om dit potentieel tot maximale ontwikkeling te brengen. Wij zullen samen met onze leden en toekomstige leden de totale gemeenschap bij ons toneelgebeuren betrekken. De scheidende bestuursleden: Eunice Kleine, Joan Jessurun, Alwin Breinburg en Ivan Tai A Pin, willen wij van harte bedanken voor hun inzet, toewijding en gedrevenheid in de afgelopen jaren. Tevens willen wij onze leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun bijdrage de afgelopen jaren en gaan er stilzwijgend vanuit dat ook dit bestuur mag rekenen op uw medewerking en ondersteuning.