Op dinsdag 30 januari 2024 hebben het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en de door hen aangestelde Steering Committee (SC) een ontmoeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President. Tijdens de bijeenkomst is besproken wat er recentelijk heeft plaatsgevonden, met speciale aandacht voor de implementatie van de Suriname Major League (SML), een professionele voetbalcompetitie.

Rolf Verwey, de voorzitter van de Steering Committee voor de herstructurering van voetbal in Suriname, benadrukte dat de introductie van een professionele voetbalcompetitie een mijlpaal is voor de Surinaamse sport. Deze ambitie wordt ondersteund door een vierjarig FIFA-plan, gebaseerd op het Surinaamse plan, ontwikkeld onder leiding van de speciaal ingestelde Steering Committee door de SVB. Verwey erkende het waardevolle werk uit het verleden en benadrukte de sterke betrokkenheid van clubs, spelers en belanghebbenden. Dit heeft geleid tot goedkeuring van de FIFA. De professionele competitie staat gepland om op 23 februari te starten, wat aanzienlijke kansen biedt voor de sport in Suriname.

Verwey benadrukte het belang van het herstellen van de essentie van voetbal in Suriname en het creëren van een professionele organisatie. President Santokhi merkte op dat er veel talent is voor voetbalacademies en scholen, en hij staat positief tegenover de ontwikkelingen in het betaalde voetbal. Hij verklaarde bereid te zijn concrete voorstellen te overwegen en benadrukte de noodzaak van duurzame ontwikkeling van de Surinaamse Voetbalacademie (SML).