PL-structuren Nickerie kiezen alleen de verkiezing in te gaan

0
Ze willen zelfstandig en alleen de verkiezing van 2020 ingaan, dus niet in combinatieverband, dat hebben de structuren van Pertjajah Luhur (PL) in Nickerie...

Groep Hervormers en Vernieuwers o.l.v. Sapoen in Nickerie

0
Een sterke delegatie van de groep hervormers en vernieuwers onder leiding van DNA- lid mr. Raymond Sapoen heeft zaterdagavond jongstleden een goed bezochte vergadering...

Terugblik één jaar Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB)

0
26 juni 2015 was het precies een jaar geleden dat een grote groep jongeren, ouderen, exponenten uit het hoofdbestuur, de adviesraad, de partijraad, de...

Locatie protestmanifestatie 20 mei gewijzigd

0
Op 20 mei a.s was het de bedoeling van de oppositionele partijen, VHP, NPS, ABOP, PL, om een grootse volksmanifestatie te houden in het...

HVB: Pasen brengt goede hoop in onzekere tijden

0
In de christelijke traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, dat is de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en...

PL zal moskee bouwen op terrein bejaardentehuis Nickerie

0
De Pertjajah Luhur (PL) heeft zich voorgenomen om een moskee op te zetten op het terrein van het bejaardentehuis in Nickerie. Hiermee wil de...

PL-structuren stemmen voor akkoord terugroeping Sapoen en Chitan

0
De structuren van de Pertjajah Luhur zijn akkoord gegaan met de terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Dit is gebleken uit de stemmen...

HVB in opmars in het westen van ons mooi land Suriname

0
Dat bij HVB menens is om in Nickerie een voorname rol in de verkiezingen van 2020 te spelen, blijkt afgelopen zaterdag 02 maart met...

Proclaminatie nieuwste politieke partij HVB

0
Zaterdag 28 oktober 2017 proclameerde Mike Noersalim (voorzitter), de politieke partij Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB). Zijn dank ging als eerst uit naar GOD...

VHP en NPS zal PL ondersteunen om Sapoen en Chitan terug te roepen

0
Volgens Somohardjo zullen de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) en de Nationale Partij Suriname (NPS) van de week ook een kortgeding indienen om de Pertjajah...